chapitre-perso

EGALITATEA DREPTURILOR ȘI TRATAMENTELOR

Principiul egalității de tratament se aplică condițiilor esențiale de muncă și de încadrare în muncă cu referire la:

 • Orele de lucru
 • Orele suplimentare
 • Pauzele
 • Perioadele de odihnă
 • Munca de noapte
 • Sărbătorile
 • Zilele libere legale
 • Remunerația


Angajații se bucură de un tratament egal în ceea ce privește:

 • Protecția femeilor însărcinate și a mamelor care alăptează
 • Protecția copiilor și a tinerilor
 • Egalitatea de tratament între bărbați și femei
 • Protecția împotriva discriminării pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală
 • Toți angajații noștri, fără excepție, au aceleași drepturi: dreptul de a beneficia de un contract de muncă francez și de protecția socială franceză
 

 

Doriți să vă alăturați nouă?
Creați-vă contul personal pentru a afla cum să lucrați cu noi!

ÎMI CREEZ CONTUL PERSONAL